Portfolio

ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei funcționeză după Legea 13/2007

ANRE este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi de primul-ministru, la propunerea ministrului de resort, pe o perioadă de 5 ani. Preşedintele reprezintă ANRE în relaţiile cu terţii.

Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare, format din preşedinte, vicepreşedinte şi 3 reglementatori. Cei 3 reglementatori din comitetul de reglementare, sunt numiţi de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, la propunerea ministrului de resort.

Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiţi prin ordin al ministrului de resort, din care: a) un membru – din partea direcţiei de specialitate din ministerul de resort; b) 2 membri – din partea asociaţiilor patronale din domeniul energiei; c) 2 membri – din partea organizaţiilor sindicale ale salariaţilor din domeniul energiei; d) un membru – din partea asociaţiilor din administraţia publică locală; e) 2 membri – din partea organizaţiilor profesionale; f) 3 membri – din partea asociaţiilor consumatorilor de energie electrică şi termică.

Actuala componență a ANRE:

Nume Organizație Ales Se termină mandatul Observații
Alexandru Sandulescu Ministerul Economiei 25.02.2013 25.02.2018
Corneliu Condrea Ministerul Economiei 25.02.2013 25.02.2018
Silvia Vlasceanu Federatia Patronala a Asociatilor Companiilor de Utilitati din Energie – ACUE 25.02.2013 25.02.2018
Alexandru Maximescu Federatia Patronala Petrol si Gaze 25.02.2013 25.05.2020
Petrica Prohib Federatia Nationala a Sindicatelor din Electricitate – Univers 25.02.2013 25.02.2018
Gheorghe Buesteanu Sindicatul Liber Romgaz Medias 25.02.2013 25.02.2018
Tudor Pendiuc Asociatia Municipiilor din Romania 25.02.2013 25.02.2018
Ion Lungu Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania – AFEER 25.02.2013 25.02.2018
Ioan Ignat Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei – CNR-CME 25.02.2013 25.02.2018
Ion Dobroiu Asociatia Nationala a Consumatorilor de Energie din Romania – ANCER 25.02.2013 25.02.2018
Costel Stanciu Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania 25.02.2013 25.02.2018
Elena Georgeta Gavriloiu Consiliul Concurentei 25.02.2013 25.02.2018
Marius Alexandru Dunca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor 25.02.2013 15.10.2019