Modificari propuse

Art. 35 - Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

Art. 35. – Persoanele care săvârşesc fapte contrare legii vor fi imobilizate, îndepărtate cât mai repede de la locul tulburărilor şi conduse, după caz, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau de jandarmi, pentru a se lua, cu privire la acestea, măsurile de sancţionare prevăzute de lege.
Art. 35. – Persoanele care săvârşesc fapte contrare legii vor fi imobilizate, îndepărtate cât mai repede de la locul tulburărilor şi conduse, dacă nu au putut fi identificate, după caz, la cea mai apropiata unitate de poliţie sau de jandarmi, pentru a se lua, cu privire la acestea, măsurile de sancţionare prevăzute de lege; verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 4 ore, ca măsură administrativă;

35-1) în cazul conducerii unei persoane la sediul jandarmeriei, jandarmul are obligaţia să informeze persoana că are dreptul să anunţe familia sau altă persoană despre locul în care se află şi să ia masuri pentru ca persoana să fie consultată de un medic dacă aceasta acuză oboseală excesivă sau simptomele unei boli;

35-2) în cazul de mai sus, jandarmul mai are obligaţia să înregistreze prezenţa persoanei şi durata prezenţei persoanei în sediul jandarmeriei într-un registru special constituit, să întocmească un proces verbal în care să consemneze motivul conducerii la sediu şi perioada de timp scursă între luarea măsurii şi părăsirea sediului jandarmeriei de către persoana în cauză şi să elibereze persoanei un exemplar în momentul părăsirii sediului;

35-3) în cazul conducerii unei persoane la sediul poliţiei, jandarmul are obligaţia să întocmească un proces verbal un proces verbal în care să consemneze motivul conducerii la sediul poliţiei şi perioada de timp scursă între luarea măsurii şi încredinţarea persoanei conduse poliţistului.

35-4) Legalitatea şi/sau temeinicia măsurii conducerii administrative pot fi contestate la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază persoana care se consideră vătămată sau în a cărei rază teritorială se află sediul poliţiei la care s-a efectuat conducerea. Termenul de contestare este de 6 luni şi începe să curgă de la data primirii copiei procesului verbal de luare a măsurii conducerii administrative. În cazul în care constată că măsura conducerii administrative a fost nelegală şi/sau netemeinică, instanţa poate obliga Ministerul Administraţiei si Internelor/statul, prin Ministerul Finanţelor să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. Hotărârea tribunalului poate fi atacată numai cu recurs. Atât plângerea, cât şi recursul sunt scutite de taxa de timbru;

35-5) Declaraţiile date pe durata măsurii conducerii administrative nu pot fi folosite într-o cauză penală, cu excepţia cazului în care au fost făcute în prezenţa unui avocat.

Prin această modificare se instituie regula ca persoanele care au fost surprinse săvârşind fapte ilegale de mai mică gravitate, de exemplu contravenţii, să nu mai fie conduse la sediul jandarmeriei/poliţiei pentru aplicarea sancţiunii (de exemplu amenda) ci să fie sancţionate la faţa locului.
Completările sunt necesare în vederea instituirii unor minime garanţii privind respectarea drepturilor persoanelor conduse la sediul jandarmeriei/poliţiei şi care, în sensul Protocolului Opţional la Convenţia Împotriva Torturii sunt private de libertate.
În lipsa acestor minime garanţii, o persoană poate fi condusă la sediul jandarmeriei sau poliţiei şi poate petrece în sediu 23 de ore şi 59 de minute fără să poată anunţa familia sau altă persoană despre situaţia sa şi fără niciun fel de dovadă a faptului că a fost subiectul unei astfel de măsuri.

Art. 31 - Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

Art. 31. – (1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul este investit cu exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii principale:
(…)
b) să conducă la sediul poliţiei pe cei care, prin acţiunile lor, periclitează viaţa persoanelor, ordinea publică sau alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii; în cazurile nerespectării dispoziţiilor date de poliţist, acesta este îndreptăţit să folosească forţa; verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 4 ore, ca măsură administrativă;

Art. 31. – (1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul este investit cu exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii principale:
(…)
b) să conducă la sediul poliţiei pe cei care, prin acţiunile lor, periclitează viaţa persoanelor, ordinea publică sau alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale şi a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii; în cazurile nerespectării dispoziţiilor date de poliţist, acesta este îndreptăţit să folosească forţa; verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 4 ore, ca măsură administrativă;

b1) în cazul conducerii unei persoane la sediul poliţiei, poliţistul are obligaţia să informeze persoana că are dreptul să anunţe familia sau altă persoană despre locul în care se află şi să ia masuri pentru ca persoana să fie consultată de un medic dacă aceasta acuză oboseală excesivă sau simptomele unei boli;

b2) în cazul de mai sus, poliţistul mai are obligaţia să înregistreze prezenţa persoanei şi durata prezenţei persoanei în sediul poliţiei într-un registru special constituit, să întocmească un proces verbal în care să consemneze motivul conducerii la sediu şi perioada de timp scursă între luarea măsurii şi părăsirea sediului poliţiei de către persoana în cauză şi să elibereze persoanei un exemplar în momentul părăsirii sediului;

b3) legalitatea şi/sau temeinicia măsurii conducerii administrative pot fi contestate la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază persoana care se consideră vătămată sau în a cărei rază teritorială se află sediul poliţiei la care s-a efectuat conducerea. Termenul de contestare este de 6 luni şi începe să curgă de la data primirii copiei procesului verbal de luare a măsurii conducerii administrative. În cazul în care constată că măsura conducerii administrative a fost nelegală şi/sau netemeinică, instanţa poate obliga Ministerul Administraţiei si Internelor/statul, prin Ministerul Finanţelor să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. Hotărârea tribunalului poate fi atacată numai cu recurs. Atât plângerea, cât şi recursul sunt scutite de taxa de timbru;

b4) declaraţiile date pe durata măsurii conducerii administrative nu pot fi folosite într-o cauză penală, cu excepţia cazului în care au fost făcute în prezenţa unui avocat.

Înlocuirea virgulei cu conjuncţia „şi” este necesară pentru ca cele doua propoziţii să fie condiţii cumulativ necesare pentru conducerea administrativă. Pe de altă parte, prin această modificare se instituie regula ca persoanele care au fost surprinse săvârşind fapte ilegale de mai mică gravitate, de exemplu contravenţii, să nu mai fie conduse la sediul poliţiei pentru aplicarea sancţiunii (de exemplu amenda) ci să fie sancţionate la faţa locului.
Modificarea propusă are ca scop limitarea posibilelor abuzuri asupra persoanelor care au săvârşit contravenţii. Completările sunt necesare în vederea instituirii unor minime garanţii privind respectarea drepturilor persoanelor conduse la sediul poliţiei şi care, în sensul Protocolului Opţional la Convenţia Împotriva Torturii sunt private de libertate.
În lipsa acestor minime garanţii, o persoană poate fi condusă la sediul poliţiei şi poate petrece în sediu 23 de ore şi 59 de minute fără să poată anunţa familia sau altă persoană despre situaţia sa şi fără niciun fel de dovadă a faptului că a fost subiectul unei astfel de măsuri.
În forma actuală, orice persoană care a uitat acasă actul de identitate poate fi condusă la secţie deoarece este în imposibilitatea de a se identifica in condiţiile legii.
Acest lucru este posibil deşi mijloacele de comunicare de care dispun poliţiştii permit verificarea de la distanţă a identităţii unei persoane.

Art. 20 - Legea nr. 155/2010 privind organizarea şi funcţionarea Legea Poliţiei Locale

Art. 20. – (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:
(…)
h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

Art. 20. – (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:
(…)
h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale şi a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 4 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

h1) în cazul conducerii unei persoane la sediul poliţiei locale, poliţistul local are obligaţia să informeze persoana că are dreptul să anunţe familia sau altă persoană despre locul în care se află şi să ia masuri pentru ca persoana să fie consultată de un medic dacă aceasta acuză oboseală excesivă sau simptomele unei boli;

h2) în cazul de mai sus, poliţistul local mai are obligaţia să înregistreze prezenţa persoanei şi durata prezenţei persoanei în sediul poliţiei locale într-un registru special constituit, să întocmească un proces verbal în care să consemneze motivul conducerii la sediu şi perioada de timp scursă între luarea măsurii şi părăsirea sediului poliţiei locale de către persoana în cauză şi să elibereze persoanei un exemplar în momentul părăsirii sediului;

h3) în cazul conducerii unei persoane la sediul unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române, poliţistul local are obligaţia să întocmească un proces verbal în care să consemneze motivul conducerii la sediul poliţiei şi perioada de timp scursă între luarea măsurii şi încredinţarea persoanei conduse poliţistului.

h4) legalitatea şi/sau temeinicia măsurii conducerii administrative pot fi contestate la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază persoana care se consideră vătămată sau în a cărei rază teritorială se află sediul poliţiei la care s-a efectuat conducerea. Termenul de contestare este de 6 luni şi începe să curgă de la data primirii copiei procesului verbal de luare a măsurii conducerii administrative. În cazul în care constată că măsura conducerii administrative a fost nelegală şi/sau netemeinică, instanţa poate obliga Ministerul Administraţiei si Internelor/statul, prin Ministerul Finanţelor să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. Hotărârea tribunalului poate fi atacată numai cu recurs. Atât plângerea, cât şi recursul sunt scutite de taxa de timbru;

h5) declaraţiile date pe durata măsurii conducerii administrative nu pot fi folosite într-o cauză penală, cu excepţia cazului în care au fost făcute în prezenţa unui avocat.

Înlocuirea virgulei cu conjuncţia „şi” este necesară pentru ca cele doua propoziţii să fie condiţii cumulativ necesare pentru conducerea administrativă. Pe de altă parte, prin această modificare se instituie regula ca persoanele care au fost surprinse săvârşind fapte ilegale de mai mică gravitate, de exemplu contravenţii, să nu mai fie conduse la sediul poliţiei pentru aplicarea sancţiunii (de exemplu amenda) ci să fie sancţionate la faţa locului.
Modificarea propusă are ca scop limitarea posibilelor abuzuri asupra persoanelor care au săvârşit contravenţii. Completările sunt necesare în vederea instituirii unor minime garanţii privind respectarea drepturilor persoanelor conduse la sediul poliţiei şi care, în sensul Protocolului Opţional la Convenţia Împotriva Torturii sunt private de libertate.
În lipsa acestor minime garanţii, o persoană poate fi condusă la sediul poliţiei şi poate petrece în sediu 23 de ore şi 59 de minute fără să poată anunţa familia sau altă persoană despre situaţia sa şi fără niciun fel de dovadă a faptului că a fost subiectul unei astfel de măsuri.
În forma actuală, orice persoană care a uitat acasă actul de identitate poate fi condusă la secţie deoarece este în imposibilitatea de a se identifica in condiţiile legii.
Acest lucru este posibil deşi mijloacele de comunicare de care dispun poliţiştii permit verificarea de la distanţă a identităţii unei persoane.

<< Scoateți legea din dubă! Legile care trebuie modificate >>