Ce trebuie schimbat în Legea nr. 60/1991

1. Eliminarea obligativității declarării unei adunări publice, cu exceptia a două cazuri expres prevăzute de lege:

 • Pentru competiţiile/manifestările sportive internaţionale, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.
 • În cazul în care există un organizator al adunării publice și acesta deține indicii temeinice sau dovezi că desfăşurarea adunării publice s-ar putea solda cu acte de dezordine ori că ar putea să ducă la manifestări violente.

2. Reglementarea situației în care numărul participanților la o adunare publică este mai mare decât capacitatea trotuarului:

 • Participanții pot staționa sau se pot deplasa în spațiile publice adiacente, precum și pe partea carosabilă, cu obligația de a asigura câte o bandă de circulație pe sens, în zona respectivă.

3. Definirea noțiunii de „organizator al adunării publice” ca:

 • „Persoana sau grup de persoane care planifică și coordonează desfășurarea unei adunări publice”

4. Eliminarea prevederii care permite ca desfășurarea unei adunări publice să fie împiedicată

 • Pe motiv că nu există sau nu poate fi identificat un organizator al acesteia

5. Înlocuirea interdicției absolute de desfășurare a unei adunări publice în anumite locații

 • În imediata apropiere a unor obiective (gări, porturi, aeroporturi, staţii de metrou, spitale, obiective militare)
 • Cu impunerea obligației de a permite/a nu împiedica accesul în și din incinta acestora

6. Permiterea adunărilor publice simultane

 • Dacă acestea se desfășoară în mod pașnic

7. Introducerea obligației pentru participanții la o adunare publică de a anunța unitatea de jandarmerie competentă, prin apelarea numărului unic de urgență (112)

 • În situația în care constată că, în același loc sau pe același traseu, se desfășoară o altă adunare (cazul adunărilor publice simultane)

8. Interzicerea/întreruperea desfășurării adunării publice nu se poate dispune

 • În cazul unei o conduite violente a unui număr redus de participanți, ci doar în situația în care numărul participanților violenți este atât de mare încât izolarea acestora de către forțele de ordine nu este posibilă.

9. Înlăturarea unor interdiciții caduce din lege privind scopul urmărit de adunările publice:

 • Pentru defăimarea țării și a națiunii
 • Pentru organizarea unei lovituri de stat sau a altei acțiuni contrare siguranței naționale
 • Pentru încălcarea moralității publice

10. Înlăturarea limitei orare fixată acum la ora 23.00

 • Simpla depășire a unui reper orar nu poate transforma automat o adunare publică într-un fapt ilicit.

11. Introducerea obligativității purtării uniformei de către toate organele de ordine(poliția și trupele de jandarmi) participante la intervenție (inclusiv de către cameramanii Jandarmeriei) și a purtării unei veste/ecuson cu număr de identificare vizibil:

 • Numărul de identificare va trebui să aibă minimum 15×15 cm.
 • Numărul de identificare este diferit de numărul matricol al jandarmului și va fi atribuit aleatoriu (prin tragere la sorți) înaintea fiecărei intervenții.
 • Șefului dispozitivului de ordine are obligația ca, înainte de intervenție, să consemneze într-un proces-verbal atribuirea aleatorie a numerelor de identificare și numele fiecărui jandarm care l-a primit.
 • Procesele verbale vor fi înregistrate într-un registru special al unității de jandarmerie.

12. Instituirea unor garanții, în lege, pentru respectarea regulilor privind desemnarea aleatorie a numerelor de identificare și pentru păstrarea evidenței acestor desemnări:

 • În cazul în care atribuirea aleatorie a numărului de identificare nu s-a realizat sau în cazul în care procesul-verbal nu este întregistrat în registrul special.
 • Răspunderea civilă pentru prejudiciile produse de oricare dintre membrii organelor de ordine revine șefului dispozitivului de ordine.

13. Reglementarea modului în care organele de ordine pot împiedica/neutraliza o adunare publică

 • Numai împotriva manifestanților violenți, nicidecum împotriva tuturor participanților la manifestare, inclusiv cei pașnici.
 • Jandarmeria/poliția poate folosi forța numai atunci când este necesar și în mod proporțional cu scopul legal urmărit.
 • Sarcina probei necesității și proporționalității intervenției în forță revine organelor de poliție și de jandarmi.

14. În cazul în care procesul-verbal de constatare a contravenției este întocmit la o altă dată decât cea a săvârșirii faptei 

 • Sarcina probei privind existența faptei, persoana făptuitorului și vinovăția acestuia revine organului constatator.


Citeşte şi: