Blocajul SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat) – semnal de alarmă cu privire la incapacitatea Ministerului Sănătăţii de a garanta respectarea dreptului la viaţă privată

14.01.2011
Print Friendly, PDF & Email

În contextul recentelor
evenimente legate de vulnerabilitatea SIUI, cu consecinţa suspendării timp de 5
zile  (12-17 ianuarie) a activităţii caselor de asigurări de sănătate din ţară,
APADOR-CH reaminteşte că Ministerul Sănătăţii a refuzat să dialogheze în mod
real cu societatea civilă cu privire la cardul electronic de sănătate (gestionat
prin SIUI), subiect cu impact asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, în
special asupra dreptului la viaţă privată.  

Astfel, deşi a
organizat în noiembrie 2010 o dezbatere publică pe tema modificării Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii iar reprezentanţii ministerului
au promis public o alternativă la cardul electronic (fapt consemnat şi în
minuta întâlnirii publicată pe pagina de internet a instituţiei http://www.ms.ro/?pag=23&id=8678 ), ministerul a ales să nu ţină cont nici de solicitările participanţilor şi
nici de cele afirmate de reprezentanţii săi printre care şi un secretar de
stat.  Cele mai importante propuneri/comentarii ale participanţilor la
dezbatere s-au referit la necesitatea posibilităţii de a opta între un card
electronic şi un alt tip de document care să se constituie în dovada calităţii
de asigurat în sistemul de sănătate precum şi la necesitatea introducerii în
textele de lege a unor garanţii privind securitatea/confidenţialitatea datelor
pentru aceia dintre cetăţeni care vor opta pentru un act electronic.

Într-un dispreţ
total faţă de transparenţa decizională, în şedinţa guvernului din 28 decembrie
2010 a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2010, act normativ care nu
prevede dreptul de opţiune al persoanei între cardul electronic (cu „cip”) şi
cardul simplu. Problema garantării confidenţialităţii datelor a fost tranşată
lapidar prin trimitere la Legea nr. 677/2001 şi la reglementarea prin norme
metodologice a accesului personalului medical la informaţiile legate de starea
de sănătate înregistrate pe card.  Ordonanţa precizează (art. 25): „componenta
informatică  a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate este parte
integrantă a sistemului naţional unic integrat” – SIUI.

Ministerul
Sănătăţii continuă şi în aceste zile în care a devenit evident că SIUI nu este
sigur degringolada reglementării în dispreţ faţă de drepturile civile publicând
pe pagina de internet a instituţiei  proiectul normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la cardul electronic de sănătate. Proiectul
nu conţine garanţii reale privind securitatea/confidenţialitatea datelor.

APADOR-CH va
continua demersurile legale în vederea asigurării respectării drepturilor
cetăţeneşti. În acest sens asociaţia va formula comentarii scrise cu privire la
proiectul publicat de ministerul sănătăţii, va solicita în temeiul Legii nr. 52/2003
organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul.  Precizăm
că, în urma intrării în vigoare la data de 10 decembrie 2010 a Legii nr.
242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică (iniţiativă legislativă a guvernului), autorităţile
sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi
înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

Pentru detalii
suplimentare:

Maria-Nicoleta
Andreescu tel: 0733.078.721