Apel către avocatul poporului împotriva transformării cetăţenilor în suspecţi

05.02.2009
Print Friendly, PDF & Email

Asociaţia Pro Democraţia (APD), Agenţia de
Monitorizare a Presei (AMP), Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor
Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH), Centrul de Resurse Juridice
(CRJ), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Centrul de
Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale (CENTRAS) solicită
Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională privind
limitarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor,
adusă de Legea 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau
prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului sau de reţele publice de comunicaţii.

Având în vedere faptul că aplicarea prevederilor
abuzive ale Legii 298/2008 îi transformă în suspecţi, fără
doar şi poate, pe toţi cetăţenii care folosesc serviciile
de comunicaţii şi că prejudiciază drepturile şi
libertăţile cetăţeneşti garantate chiar prin legea
fundamentală, organizaţiile semnatare solicită Avocatului
Poporului, printr-o scrisoare deschisă, în calitatea sa de instituţie
independentă menită să protejeze cetăţenii de abuzuri
din partea autorităţilor administraţiei publice, să ia
măsuri urgente în acest caz.

Organizaţiile semnatare constată că Legea
298/2008 încalcă drepturile şi libertăţile
cetăţenilor, aşa cum sunt ele stabilite în Constituţia
României la articolul 26, alin. 2: „Persoana fizică are dreptul să
dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile
şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri”
şi la articolul 28: „Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor
trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte
mijloace legale de comunicare este inviolabil”.

În aceste condiţii, organizaţiile semnatare
subliniază faptul că Legea 298/2008 nu garantează neatingerea
drepturilor mai sus menţionate şi nu descrie necesitatea sau
proporţionalitatea restrângerii lor, singurul caz în care o societate
democratică permite o astfel de situaţie, aşa cum prevede
articolul 53 din Constituţia României.

Vă ataşăm acestui comunicat de presă
şi scrisoarea deschisă trimisă către Avocatul Poporului.

Pentru
detalii suplimentare, contactaţi – Ana-Maria Moşneagu, Director
executiv al Asociaţiei Pro Democraţia, la numerele de telefon 021/222.82.45,
222.82.54, 0721/678.764 sau pe e-mail: ana-maria.mosneagu@apd.ro.